Požadavky na marži u akcií s blížící se zprávou o zisku a / anebo korporátní a / anebo jinou akcií (souhrnně “firemní akce”) se můžou zvýšit až na 5 -násobek... more" />

Corporate Actions and Earnings Calendar

Požadavky na marži u akcií s blížící se zprávou o zisku a / anebo korporátní a / anebo jinou akcií (souhrnně “firemní akce”) se můžou zvýšit až na 5 -násobek normálního procenta, 5 pracovních dní před firemní akcí a mohou zůstat v platnosti i po firemní akci podle vlastního uvážení FxPro.

Během ovlivněného období můžou pro všechny nové i existující obchody platit nové požadavky na marži. Klienti FxPro zůstávají před, během i po ovlivněném období plně zodpovědní za sledování požadované marže na svém účtu / svých účtech a volné marže. Klienti FxPro na základě výše uvedeného rozumí a přijímají, že toto může mít za následek požadavek k dorovnání marže (margin call) a/nebo zastavení obchodů.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Očekávaná data událostí společností se můžou bez předchozího upozornění změnit. Časy/data jsou v časovém pásmu GMT+2, pokud není uvedeno jinak.

Comments are closed.