FxPro Leverage Information

FxPro používá dynamický pákový efekt Forex, který se automaticky přizpůsobuje obchodním pozicím klienta. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, podle následující tabulky. Následující struktura pákového efektu se vztahuje na obchodování Forex pomocí MT4 a MT5.

Toto se stanovuje pro jednotlivé obchodní instrumenty, takže pokud má klient otevřené pozice napříč několika instrumenty, pákový efekt se vypočítává zvlášť pro jednotlivé symboly Forex. Pokud obchodník investuje například 300 lot typu Buy na měny USDJPY a začne poté obchodovat s měnou EURUSD, požadavky na marži za EURUSD nebudou ovlivněny stávajícími pozicemi USDJPY.

Součet pozic se vypočítává následujícím způsobem. Předpokládejme, že obchodník má 300 lot typu Buy a 200 lot typu Sell. Chcete-li vypočítat požadovanou marži, je nutné vzít v potaz stranu s největším objemem (součet). V tomto příkladu je strana s nejvyšším rizikem 300 Buy a jako taková bude 300 představovat hodnotu použitou pro výpočet požadované marže. Dále platí, že obchodník se 6 pozicemi 50 lotů typu Buy (nebo Sell) a obchodník s jednou pozicí 300 lotů typu Buy (nebo Sell) bude požadovat stejnou marži, vzhledem k tomu, že jejich účty mají stejná nastavení pákového efektu.

Otevřené loty Maximální pákový efekt
0-100 Max. 1:500*
> 100-200 Max. 1:200*
> 200-300 Max. 1:100*
> 300-500 Max. 1:50*
500+ Max. 1:33*

* nebo pákový efekt obchodníka, podle toho, která hodnota je nižší

Mějte na paměti, že pokud pákový efekt účtu je nižší než hodnota uvedená v tabulce, potom přichází v úvahu pákový efekt účtu.

Příklad 1

Pákový efekt účtu klienta – 1:100

Představme si účet USD s 300 jednotkami lot typu Buy pro USDJPY. V tomto příkladu je pákový efekt účtu menší nebo roven všem relevantním hodnotám v tabulce Monitorování pákového efektu. Nedojde tak k ovlivnění požadované marže.

Comments are closed.