Trading Platforms

Všeobecné otázky o platformě

Jak si změnit heslo pro obchodní platformu?

Heslo k obchodní platformě si můžete obnovit přes účet FxPro Direct. Stačí se pouze přihlásit k účtu FxPro Direct, ve sloupci „Účty/Akce“ klikněte na účet, pro který chcete nastavit nové heslo. Zobrazí se rozevírací nabídka, odtud klikněte na možnost „Obnovit hesla“, automaticky otevírané okno vás vyzve k potvrzení a poté obdržíte e-mail, který bude obsahovat dočasné heslo a pokyny ke změně hesla a zadání vlastního hesla přes obchodní platformu.

Jaké jsou nejvýznamnější rozdíly mezi platformami FxPro MT4, FxPro MT5 a FxPro cTrader?

Na naší platformě FxPro MT4 nabízíme okamžitou realizaci příkazů bez obchodního oddělení, kdy jsou klientské příkazy okamžité odeslány našim poskytovatelům likvidity. Neexistuje žádný provizní poplatek za obchodování. Ke spreadům přidáváme menší navýšení. Další informace o obchodní platformě FxPro MT4 můžete najít zde.

Na naší platformě MT5 nabízíme tržní realizaci příkazů a našim klientům poskytujeme informace o úplné hloubce trhu, obchodování s využitím grafů a integrované vývojové prostředí pro Odborné analýzy. Další informace o obchodní platformě FxPro MT5 můžete najít zde.

FxPro cTrader dává dohromady veškerou dostupnou likviditu přímo na platformu a příkazy odesílá ihned na trh. Klienti obdrží tržní spready bez jakéhokoliv navýšení a při otevření a zavření pozice platí provizní poplatek 45 USD za 1 milión zobchodovaných USD. Klienti získají pro obchodované množství vždy nejlepší dostupné kupní a prodejní ceny. Příkazy se zpracovávají za VWAP (Průměrnou cenu dle objemu). Další informace o obchodní platformě cTrader může najít zde.

Klikněte zde a podívejte se na tabulku porovnání platforem FxPro.

Jsou vaše platformy kompatibilní s počítači Mac?

V současné době bohužel nenabízíme ke stažení obchodní platformy kompatibilní s Mac.

Uživatelé Macu můžou nicméně používat naše webové verze platforem FxPro MT4 a FxPro a také mobilní verze všech našich platforem pro iOS.

Dochází na vaší platformě k prodlevám?

Prodlevy jsou součástí obchodování a jsou na forexovém trhu běžné. Nastávají v době vysoké volatility nebo nízké likvidity a také během oznámení hlavních zpráv nebo během vydání důležitých ekonomických dat.

FxPro dělá všechny nezbytné kroky, aby chránilo obchodníky před tržní volatilitou. Naši klienti využívají výhod vysoce pokročilého systému správy obchodů, který minimalizuje riziko negativních prodlev a zaručuje realizace příkazů za nejlepší dostupnou cenu.

Podporují vaše platformy také používání obchodních algoritmů?

Ano, na všech našich hlavních platformách vítáme algoritmické obchodníky. Odborné analýzy EA jsou plně kompatibilní s našimi platformami FxPro MT4 a FxPro MT5. Na naší platformě FxPro cTrader je možné používat také obchodní roboty cAlgo.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně odborných analýz EA a robotů cAlgo, nebo pokud potřebujete pomoc s používáním aplikace FxPro Quant Strategy Builder, pak prosím pošlete naší Zákaznické podpoře e-mail na adresu easupport@fxpro.com.

FxPro Metatrader 4

Jaké provize se účtuje za obchodování na platformě FxPro MT4?

Uživatelé MT4 neplatí žádnou provizi za otevírání a uzavírání příkazů. Společnost FxPro vydělává na nepatrné přirážce připočtené ke spreadu. Futures, indexy a akcie nemá žádné provize.

Jaké nabízíte na MT4 spready?

Na platformě MT4 nabízíme fixní a pohyblivé spready. Naše minimální a průměrné spready na MT4 můžete najít zde.

Jak na MT4 zadám nový tržní příkaz?

Tržní příkaz je pokyn k otevření pozice za současnou tržní cenu.

Existuje mnoho způsobů, jak z terminálu MT4 zadat tržní příkaz:

 • Na panelu nástrojů „Standardní“ klikněte na tlačítko „Nový příkaz“
 • V rozevírací nabídce „Nástroje“ vyberte položku „Nový příkaz“
 • Stiskněte klávesu F9
 • Pravým tlačítkem klikněte na instrument v „Sledování trhu“ a vyberte položku „Nový příkaz“
 • V okně „Sledování trhu“ dvakrát klikněte na instrument
 • Obchodování na jedno kliknutí

Zahájení kterékoliv výše uvedené možnosti otevře okno „Příkaz“. To vám umožní upravit parametry pozice, kterou se chystáte otevřít. Políčko „Symbol“ vám umožní změnit instrument. Políčko „Množství“ umožňuje nastavit velikost obchodu (v lotech). Můžete také nastavit úrovně příkazů stop loss a take profit. Poté můžete kliknout na „Prodat podle trhu“, chcete-li otevřít krátkou pozici, nebo „Koupit podle trhu“, chcete-li otevřít dlouhou pozici.

Jak mohu zadat nevyřízený příkaz v nástroji MT4?

Terminovaný příkaz je pokyn k otevření pozice, když instrument dosáhne určité vámi definované ceny.

Terminovaný příkaz můžete zadat v okně „Příkaz“ [Viz Jak v MT4 zadám nový tržní příkaz?]. Jednoduše změňte „Typ“ z „Okamžitá realizace“ na „Terminovaný příkaz“. Zobrazí se rozevírací nabídka, která vás požádá, abyste specifikovali, zda je terminovaný příkaz Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop nebo Sell Stop, a požádá vás, abyste nastavili limitní cenu a datum a čas exspirace.

Jak mohu změnit nebo odstranit nevyřízený příkaz v terminálu MT4?

V některých situacích bude nutné změnit parametry nevyřízeného příkazu, který jste zadali, nebo jej odstranit úplně. Můžete vyhledat příkaz v okně „Terminál“ v dolní části obrazovky MT4 screen. Aktuálně otevřené příkazy se zobrazí nad podrobnostmi o účtu, zatímco čekající příkazy se zobrazí pod nimi. Kliknutím pravým tlačítkem nebo dvojitým kliknutím na příkaz jej změníte nebo odstraníte. V automaticky otevírané nabídce, která se zobrazí, klikněte na možnost „Změnit nebo odstranit příkaz“. Otevře se okno „Příkaz“. Zde můžete změnit cenu, při jejímž dosažení se příkaz aktivuje, včetně data skončení platnosti příkazu, a můžete také nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit, popř. můžete příkaz zcela odstranit.

Proč nebyl realizován můj terminovaný příkaz?

Pokud váš terminovaný příkaz nebyl realizován, pak to může být kvůli tomu, že jste v době spuštění terminovaného příkazu neměli k otevření pozice dostatečné peněžní prostředky. Případně váš terminovaný příkaz nemohl být proveden, pokud cena ještě nedosáhla vámi specifikované úrovně. Vezměte prosím na vědomí, že pro nevyřízené Kupní příkazy musí kupní cena dosáhnout vámi specifikované úrovně. Pro nevyřízené Prodejní příkazy musí prodejní cena dosáhnout vámi specifikované úrovně.

Jak mohu ukončit pozici v nástroji MT4?

Chcete-li manuálně zavřít otevřenou pozici, pak musíte v dolní části obrazovky MT4 v okně „Terminál“ nejprve najít příkaz. Klikněte pravým tlačítkem na příkaz, který chcete zavřít, a vyberte „Zavřít příkaz“ nebo na příkaz dvakrát klikněte v okně „Příkaz“ a zavřete ho odsud. Případě můžete pozici zavřít tak, že v pravém dolním rohu svého terminálu MT4 kliknete na symbol „X“.

Pokud jste nastavili platnou úroveň příkazu stop loss nebo take profit, pak se váš příkaz zavře, jakmile se tržní cena dostane na kteroukoliv vámi specifikovanou úroveň.

Jaká je úroveň marže pro účet MT4?

Pokud je úroveň marže menší než 25%, společnost FxPro má výhradní právo začít uzavírat vaše pozice, přičemž nejdříve ukončí tu, která je nejméně zisková.

Pokud se úroveň marže rovná 20 % nebo je nižší, budou všechny pozice automaticky uzavřeny za tržní cenu. Společnost FxPro nabízí obchodníkům monitorování marží v reálném čase a nabízí ochranu před záporným zůstatek, takže obchodníci nemohou ztratit více peněz, než investovali. Úroveň marže v % se vypočítává následovně: Ekvita / marže x 100.

Kde najdu zůstatek účtu a historii obchodování v nástroji MT4?

V okně „Terminál“ v nástroji MT4 najdete všechny informace související s vaším účtem a historií obchodování. V dolní části tohoto okna najdete celou řadu karet.

Obchodování: zobrazuje zůstatek účtu, ekvitu, marži, volnou marži, úroveň marže a také jakékoli otevřené pozice (nad těmito údaji) a nevyřízení příkazy (pod nimi).

Historie účtu: poskytuje kompletní rozpis všech příkazů, které jste zadali, včetně data a času, typu, velikosti, instrumentu, ceny při otevření, úrovní Take Profit a Stop Loss, ceny a času zavření, poplatků swap a zisku.

Deník: poskytuje seznam všech akcí na terminálu MT4 a také čas a datum.

Mohu exportovat historii obchodování z nástroje MT4?

Nástroj MT4 slouží pro vytváření sestav historie obchodů a exportování do samostatného souboru HTML nebo Excel. Ten vytvoříte tak, že se přihlásíte do terminálu MT4 a kliknete na kartu „Historie účtu“ v dolní části okna „Terminál“. Zde můžete kliknout pravým tlačítkem kdekoli v tomto okně a vybrat možnost „Uložit jako sestavu“. Otevře se nové okno, které vás vyzve k zadání umístění. Proces dokončíte kliknutím na možnost „Uložit“.

Proč se mi nedaří zadat příkaz do terminálu MT4?

Může existovat řada důvodů, proč nemůžete do MT4 zadat svůj příkaz:

 • Můžete mít na svém účtu nedostatečnou marži k pokrytí pozice, kterou se pokoušíte otevřít.
 • Tržní cena se mohla od chvíle, kdy jste zadali příkaz, změnit. Pokud jste nastavili maximální odchylku, pak může být rozdíl v cenách větší než vámi specifikovaný rozsah pipů. To bude mít za následek opakovanou nabídku.
 • Vaše úrovně stop loss a take profit můžou být nastaveny příliš blízko tržní ceny.
 • Váš terminovaný příkaz je nesprávně umístěn nad nebo pod současnou tržní cenu.

FxPro Metatrader 5

Jaký mi budete na platformě MT5 účtovat provizní poplatek za obchodování?

Za otevření a zavření pozic na platformě MT5 neexistuje žádný poplatek. FxPro přidává ke spreadům malé navýšení. Dále neexistuje žádný provizní poplatek za obchodování futures a indexů.

Jaké nabízíte na MT5 spready?

Spready na MT5 se mění podle převažujících tržních podmínek. Naše minimální a průměrné spready na MT5 můžete najít zde

Jak se přihlásím na svou obchodní platformu MT5?

Ke svému terminálu se můžete přihlásit z nabídky v levém horním rohu obrazovky. Chcete-li to učinit, pak klikněte na nabídku „Soubor“ a poté na „Přihlásit se“. Zobrazí se nové políčko, které vás požádá, abyste zadali své přihlašovací údaje, heslo a server, ke kterému byl přiřazen váš účet.

Vaše přihlašovací údaje se po schválení účtu odešlou na váš e-mail. Přihlašovací údaje k demo účtu můžete najít také přes FxPro Direct (direct.fxpro.com (pokud jste pod CySEC) nebo direct.fxpro.co.uk (pokud jste pod FCA)). Chcete-li je zobrazit, pak se přihlaste k FxPro Direct, na levé straně klikněte na „Můj profil“ a poté na stránce „Můj profil“ klikněte na kartu „Přihlašovací údaje k platformě“

Jak na MT5 zadám nový tržní příkaz?

Tržní příkaz je pokyn k otevření pozice za současnou tržní cenu.

Existuje mnoho způsobů, jak z terminálu MT5 zadat tržní příkaz:

 • Na panelu nástrojů „Standardní“ klikněte na tlačítko „Nový příkaz“
 • V rozevírací nabídce „Nástroje“ vyberte položku „Nový příkaz“
 • Stiskněte klávesu F9
 • Pravým tlačítkem klikněte na instrument v „Sledování trhu“ a vyberte položku „Nový příkaz“
 • V okně „Sledování trhu“ dvakrát klikněte na instrument
 • Obchodování na jedno kliknutí

Zahájení kterékoliv výše uvedené možnosti otevře okno „Příkaz“. To vám umožní upravit parametry pozice, kterou se chystáte otevřít. Políčko „Symbol“ vám umožní změnit instrument. Políčko „Množství“ umožňuje nastavit velikost obchodu (v lotech). Můžete také nastavit úrovně příkazů stop loss a take profit. Poté můžete kliknout na „Prodat podle trhu“, chcete-li otevřít krátkou pozici, nebo „Koupit podle trhu“, chcete-li otevřít dlouhou pozici.

Jak na platformě MT5 zadám terminovaný příkaz?

Terminovaný příkaz je pokyn k otevření pozice, když instrument dosáhne určité vámi definované ceny.

Terminovaný příkaz můžete zadat v okně „Příkaz“ [Viz Jak v MT5 zadám nový tržní příkaz?]. Jednoduše změňte „Typ“ z „Okamžitá realizace“ na „Terminovaný příkaz“. Zobrazí se rozevírací nabídka, která vás požádá, abyste specifikovali, zda je terminovaný příkaz Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop nebo Sell Stop, a požádá vás, abyste nastavili limitní cenu a datum a čas exspirace.

Jak na MT5 upravím nebo smažu terminovaný příkaz?

Pokud potřebujete upravit nebo smazat existující příkaz, pak najděte příkaz v dolní části své obrazovky MT5 v okně „Terminál“. Nad údaji o vašem účtu se zobrazí otevřené příkazy a pod nimi se zobrazí příkazy, které nebyly ještě provedeny. Na příkaz, který si přejete upravit nebo smazat, klikněte pravým tlačítkem nebo na děj dvakrát klikněte. Zobrazí se rozevírací nabídka, která vám umožní vybrat „Upravit nebo smazat příkaz“. Zobrazí se okno „Příkaz“, které vám umožní změnit cenu, která spustí příkaz, znovu nastavit datum exspirace příkazu, nastavit úrovně stop loss a take profit nebo příkaz úplně smazat.

Příkaz můžete také smazat tak, že v dolním pravém rohu svého terminálu MT5 kliknete na symbol „X“.

 

Proč nebyl realizován můj terminovaný příkaz?

Pokud váš terminovaný příkaz nebyl realizován, pak to může být kvůli tomu, že jste v době spuštění terminovaného příkazu neměli k otevření pozice dostatečné peněžní prostředky. Případně váš terminovaný příkaz nemohl být proveden, pokud cena ještě nedosáhla vámi specifikované úrovně. Vezměte prosím na vědomí, že pro nevyřízené Kupní příkazy musí kupní cena dosáhnout vámi specifikované úrovně. Pro nevyřízené Prodejní příkazy musí prodejní cena dosáhnout vámi specifikované úrovně.

Jak na MT5 zavřu pozici?

Chcete-li manuálně zavřít otevřenou pozici, pak musíte v dolní části své obrazovky MT5 v okně „Terminál“ MT5 nejprve najít příkaz. Klikněte pravým tlačítkem na příkaz, který chcete zavřít, a vyberte „Zavřít příkaz“ nebo na příkaz dvakrát klikněte v okně „Příkaz“ a zavřete ho odsud.

Pokud jste nastavili platnou úroveň příkazu stop loss nebo take profit, pak se váš příkaz zavře, jakmile se tržní cena dostane na kteroukoliv vámi specifikovanou úroveň.

Jaká je na mém účtu MT5 úroveň marže?

Úroveň marže (%) se počítá následovně: Jmění / Marže X 100.

FxPro poskytuje obchodníkům monitorování marže v reálném čase a nabízí Ochranu před negativním zůstatkem. Tím zajišťuje, že klienti nemůžou přijít o více než svou celkovou investici.

Jakmile úroveň marže na vašem účtu klesne pod 40 %, pak máme právo dle volného uvážení začít zavírat aktuální otevřené pozice a to v pořadí od té, která vyžaduje největší marži. Pokud je úroveň marže na vašem účtu 30 % nebo klesne pod toto procento, pak budou všechny vaše otevřené pozice podle našich Zásad realizace příkazů automaticky zavřeny za současnou tržní cenu.

Kde může na MT5 najít zůstatek svého účtu a obchodní historii?

Všechny informace o účtu a obchodní historii najdete v okně „Terminál“ v dolní části vaší obrazovky MT5. V dolní části tohoto okna najdete následující karty:

 • Obchod: zobrazuje zůstatek na vašem účtu, jmění, marži, volnou marži, úroveň marže a všechny otevřené pozice a terminované příkazy.
 • Historie účtu: zobrazuje kompletní přehled všech příkazů, které jste uzavřeli, včetně data a času, typu, velikosti, instrumentu, ceny při otevření, úrovní stop loss a take profit, ceny a času při zavření, poplatků za swap a zisku.
 • Žurnál: poskytuje seznam všech akcí učiněných na vašem terminálu MT4 a také jejich příslušná data a časy.

Můžu z MT5 exportovat svou historii?

Ano, můžete vytvořit zprávu s obchodní historií a exportovat ji jako samostatný soubor formátu HTML nebo Excel. Chcete-li to učinit, pak se přihlaste ke svému terminálu MT5 a v dolní části okna „Terminál“, které můžete najít v dolní části své obrazovky MT5, klikněte na kartu „Historie účtu“. Kdekoliv uvnitř tohoto okna klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku „Zpráva“. Zobrazí se nová nabídka a požádá vás, abyste si vybrali mezi formátem zprávy HTML a XML.

Proč nemůžu do MT5 zadat svůj příkaz?

Váš příkaz může být zamítnut, pokud k pokrytí pozice, kterou se pokoušíte otevřít, nemáte na svém účtu dostatečnou marži.

Proč je tlačítko „Změnit“ neaktivní, pokud zkouším nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit pro stávající příkaz?

Pokud je tlačítko „Upravit“ v době, kdy se u existujícího příkazu pokoušíte nastavit úrovně stop loss nebo take profit, šedé, pak to může být z toho důvodu, že jste úrovně stop loss nebo take profit umístili příliš blízko současné ceny. Případně to může znamenat, že jste tyto úrovně nastavili na nesprávnou stranu současné ceny.

Vezměte prosím na vědomí, že pro krátké pozice (prodejní příkazy) musí být příkaz stop loss nastaveny na vyšší cenu, než je současná tržní cena, a úrovně take profit musí být nastaveny na nižší cenu, než je současná tržní cena.

FxPro cTrader

Jaké provize se účtuje za obchodování na platformě FxPro cTrader?

Klientům cTrader je účtována provize 45 USD za každý 1 milion USD obchodovaného objemu při otevření pozice a stejná částka při zavření pozice.

Co jsou spready v nástroji cTrader?

Spready se liší podle převládajících tržních podmínek a likvidity dostupné pro obchodovaný instrument. V nástroji cTrader není žádná přirážka. Klienti tak získají základní spread od mezibankovní sítě, která může činit až 0 pip.

Průměrné spready pro jednotlivé páry zobrazíte na následující stránce: http://www.fxpro.co.uk/trading/products/spreads/forex/ctrader

Jak se přihlásím k nástroji cTrader?

Klientům cTrader se před načtením platformy zobrazuje zaškrtávací políčko, které je vyzve k zadání přihlašovacího jména a hesla. Pokud nastavíte možnost zapamatování údajů, terminál cTrader vás automaticky přihlásí při každém otevření.

Vaše přihlašovací údaje vám budou zaslány e-mailem, jakmile bude potvrzeno vytvoření vašeho účtu. Najdete je také v části FxPro Direct. Chcete-li je zobrazit, stačí se pouze přihlásit k účtu FxPro Direct, kliknout na možnost „Můj profil“ v seznamu nalevo a poté kliknout na kartu „Přihlašovací údaje k platformě“ na stránce Můj profil.

Jak v nástroji cTrader vytvořím nový obchodní příkaz?

Nový obchodní příkaz vytvoříte v nástroji cTrader několika způsoby. Z hlavní nabídky klikněte na možnost „cTrader“ a vyberte možnost „Nový příkaz“. Zobrazí se nové okno pro vytvoření nového tržního příkazu, limitního příkazu nebo příkazu Stop. V tomto okně můžete také vybrat instrument, se kterým chcete obchodovat, a nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit. Stejné okno pro zadávání příkazů vyvoláte také stisknutím klávesy F9 nebo kliknutím na ikonu v nabídce rychlých odkazů v pravé horní části platformy. Příkazy lze zadávat také pouhým kliknutím na možnost „Koupit“ nebo „Prodat“ v okně „Sledování trhu“ v levé části platformy, popř. v části „Nabídka předvoleb grafů“ v horní části sledovaného grafu.

Jak mohu v nástroji cTrader zadat nevyřízený příkaz?

Nevyřízené příkazy se vytvářejí v části „Vytvořit příkaz“, kde můžete zadávat také tržní příkazy. Chcete-li vytvořit nevyřízený příkaz, stačí pouze kliknout na cTrader a z hlavní nabídky vybrat možnost „Nový příkaz“ (nebo stiskněte klávesu F9, popř. klikněte na tlačítko v nabídce rychlých odkazů v pravé horní části platformy). Jakmile se zobrazí políčko „Vytvořit příkaz“, vyberte možnost „Limitní příkaz“ nebo „Příkaz Stop“ a zadejte symbol, limitní cenu, objem, datum skončení platnosti, popř. úrovně Stop Loss a/nebo Take Profit, a poté klikněte na možnost „Prodat“ nebo „Koupit“.

Jak mohu v nástroji cTrader změnit nebo odstranit nevyřízený příkaz?

V některých situacích bude nutné změnit parametry nevyřízeného příkazu, který jste zadali, nebo jej odstranit úplně. V nástroji cTrader lze tyto akce provést v okně „Sledování obchodů“. Kliknutím na kartu „Příkazy“ zobrazíte všechny dostupné nevyřízené příkazy. Kliknutím pravým tlačítkem na příkaz se zobrazí možnost zrušení nebo úprav. Kliknutím na možnost „Storno“ příkaz automaticky odeberete ze seznamu; kliknutím na možnost „Změnit“ vyvoláte nové okno, ve kterém můžete změnit parametry nevyřízených příkazů.

Jak mohu ukončit pozici v nástroji cTrader?

V nástroji cTrader lze příkazy ukončit kliknutím na tlačítko „Zavřít“ v okně „Sledování obchodů“. Jedná se o obdélníkové políčko v dolní části obrazovky. Zde můžete ukončit příkaz kliknutím na tlačítko „Zavřít“ v pravé části příkazu. Kliknutím na tlačítko „Zavřít vše“ můžete dokonce ukončit všechny pozice najednou.

Jaká je úroveň marže pro účet cTrader?

Úroveň marže (%) se vypočítá následovně: Majetek / Marže X 100.

FxPro poskytuje obchodníkům ochranu vůči negativnímu zůstatku, aby zabezpečilo, že klienti nemůžou přijít o více než byla jejich celková investice.

Jakmile klesne úroveň marže pod 40%, máme diskreční právo začít uzavírat aktuálně otevřené pozice, částečně anebo úplně, začínající tou, která vyžaduje nejvyšší marži.Jakmile úroveň marže na Vašem účtě klesne pod 30%, všechny potřebné otevřené pozice budou automaticky uzavřené, částečně anebo úplně, za aktuální trhovou cenu, v souladu s Obchodními podmínkami a Klientskou Dohodou.

Pro více informací o Smart Stop Out Logice platformy cTrader, klikněte sem.

Kde najdu zůstatek účtu a historii obchodování v nástroji cTrader?

Zůstatek vašeho účtu a historii obchodování najdete v okně „Sledování obchodů“ v dolní části obrazovky. Veškeré údaje o aktuálním zůstatku, ekvitě, marži, volné marži, úrovni marže a nerealizovaném zisku a ztrátě najdete na kartě „Pozice“. Kompletní historii příkazů zobrazíte kliknutím na kartu „Historie“.

Mohu exportovat historii obchodování z nástroje cTrader?

Ano, můžete. Na kartě „Historie“ v okně „Sledování obchodů“ klikněte pravým tlačítkem kdekoli na seznam předchozích příkazů a pomocí možnosti „Vytvořit výpis“ můžete vytvořit sestavu historie obchodů ve formátu dokumentu HTML nebo pomocí možnosti „Exportovat do aplikace Excel“ vytvoříte sestavu historie obchodů ve formátu tabulky Excel.

Proč byl můj příkaz cTrader zamítnut?

Váš příkaz byl pravděpodobně zamítnut, protože nemáte dostatečnou marži na účtě pro zajištění pozice, kterou se pokoušíte otevřít.

FxPro Markets

Co je to FxPro Markets?

FxPro Markets je nejnovějším přírůstkem do naší řady obchodních platforem, který je dostupný pro web a mobilní zařízení. FxPro Markets je úplné obchodní řešení vše v jednom, které umožňuje klientům zakládat a spravovat své obchodní účty, vkládat peníze a provádět obchody, aniž by opustili aplikaci.

FxPro Markets je dostupné pouze pro klienty FxPro Financial Services Ltd.

Jak si založím účet / se přihlásím na FxPro Markets?

FxPro Markets je dostupné pouze pro klienty FxPro Financial Services Ltd.

Chcete-li si založit účet nebo se přihlásit, pak jednoduše přejděte na markets.fxpro.com a postupujte podle pokynů na obrazovce. Případně si můžete přes poskytnuté odkazy stáhnout aplikaci pro iOS nebo Android a postupovat podle jednoduchého postupu na obrazovce.

Poznámka: K přihlášení na FxPro Markets může použít svůj profil FxPro Direct. Jednoduše se na markets.fxpro.com přihlaste se svými přihlašovacími údaji pro FxPro Direct.

Jak se FxPro Markets liší od ostatních platforem nabízených FxPro?

FxPro Markets je jedinečná úplná obchodní platforma. Poskytuje veškeré funkce, které můžete očekávat od tradiční platformy, ale je pomocí robustních webových a mobilních aplikací dostupná pro obchodníky, ať se nachází kdekoliv. S FxPro Markets si můžou obchodníci z jedné jednoduché a snadno použitelné aplikace zakládat a spravovat obchodní účty, vkládat peníze a obchodovat CFD na světové trhy.

Jaký poplatek mi budete účtovat za obchodování na platformě FxPro Markets?

Za otevření a zavření pozic na platformě FxPro Markets není žádný poplatek a FxPro použije malou přirážku ke spreadu.

Comments are closed.