Execution and leverage information

Typy zamówień

Through FxPro MetaTrader 4 traders may send instructions for instant orders on the MT4 Floating spread account Instant Execution and the MT4 Fixed spread account Instant Execution or market orders on the MT4 Floating spread Market Execution.

Zlecenia natychmiastowe

Zamówienia natychmiastowe: to zamówienie kupna lub sprzedaży na ofertę ,,ask’’, cenę proponowaną i cenę oferowaną ,,bid’’ , jaka występuje w przepływie cen w momencie, w którym klient przedstawia zlecenie do realizacji.

Market Order(s)

Market Order: this is an order to buy or sell at the current market price that is available. The system automatically aggregates the volume received from third party liquidity providers and executes the ‘market order’ at VWAP (‘Volume-Weighted Average Price’) that is the average and best available price at the time of execution.

Zlecenia oczekujące

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie „stop cenę”. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na „Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane jako” zlecenie rynkowe”*. Jeśli „zlecenie stop” nie jest wyzwalane, pozostanie ono w systemie, aż do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji „Zamówienie dobre do momentu anulowania”. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe ” zamówienie stop” powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zatrzymania straty: jest to zamówienie minimalizujące straty. W momencie, kiedy rynek osiągnie „zatrzymania utraty ceny” (stop loss price), zamówienie jest wyzwalane i traktuje się je jako „zlecenie rynkowe” *. Jeśli „Zatrzymanie straty” (stop loss) nie jest wyzwalane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe ” zamówienie stop” powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zlecenia limitowane: jest to nakaz kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie „cenę limitu”. Kiedy rynek dosięgnie „cenę limitu” zamówienie jest realizowane w „cenie określonej” lub też po cenie lepszej. Jeśli „zlecenie limitowane” nie jest wyzwalane/realizowane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu na warunkach opisanych w sekcji „Dobre aż do momentu anulowania, Good till cancel”. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe ” zamówienie stop” powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Odbierz zysk: zamówienie, które zabezpiecza zysk. W momencie, kiedy rynek osiągnie „odbierz/przyjmij cenę zysku” zamówienie jest wyzwalane/realizowane i traktuje się je jako ‚zamówienie z limitem’. Jeśli „odbierz zysk” nie jest wyzwalane/realizowane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe ” zamówienie stop” powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

*Zlecenie Rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie bieżącej/dostępnej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje wielkość/tom informacji otrzymanej od dostawcy i dokonuje/realizuje „zamówienie rynkowe” na VWAP (” średnia cena oparta na ilości”). Jest to średnia, najlepsza cena dostępna w momencie wykonania/realizacji zamówienia. Zamówienie w momencie realizacji podlega warunkom opisanym w sekcjach, “Good till Day” dobre do dzisiaj i „Good till cancel”, Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania.

Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania (GTC) wygaśnięcie: jest to ustawienie czasu na zamówieniu, które klient może zastosować” do zamówień oczekujących”. Klient może wybrać określoną datę w przyszłości, co powoduje, iż zamówienie jest „żywe/aktualne” aż do czasu/momentu wykonania/realizacji. Zamówienie zostanie usunięte z systemu, jeśli jego realizacja nie nastąpi w czasie określonym przez klienta.

Do czasu modyfikacji zamówienia/anulowania: klient może zmodyfikować/anulować „oczekujące zamówienie”, jeśli rynek nie osiągnął ceny określonej przez klienta.

Ponowna wycena: metoda, która zapewnia klientowi ponowna wycenę po złożeniu „błyskawicznego zamówienia”; Klient musi wyrazić zgodę na taki typ oferty przed jej wykonaniem. FxPro zapewni możliwość ponownej wyceny „błyskawicznych zamówień”, jeśli wymagana cena, pierwotnie zażądana przez klienta nie jest dostępna. Drugorzędna oferta świadczona na rzecz klienta jest kolejna, dostępna cena otrzymana przez FxPro od dostawców strony trzeciej. FxPro nie zapewnia ponownej wyceny zamówień oczekujących dostępne otrzymane przez FxPro z jej dostawców płynności strony trzeciej. FxPro nie dokonuje rekwotowania „do czasu zamówienia”.

Poślizg cenowy: w czasie/momencie, kiedy zamówienie jest przedstawione do realizacji, konkretna cena wymagana przez klienta może nie być dostępna; w związku, z czym zamówienie zostanie dokonane, do najbliższej liczby pipsów zbliżonych do ceny, której zażądał klient. Sytuacja, w której cena realizacji jest lepsza niż cena zadana przez klienta, jest referowana jako “pozytywny poślizg cenowy”. Sytuacja, w której cena realizacji jest gorsza niż cena zadana przez klienta nazywa się „negatywnym poślizgiem cenowym”. Trzeba wziąć pod uwagę, iż „poślizg” jest normalną ceną na rynku i regularnym elementem rynków wymiany walut w warunkach braku płynności, niestabilność spowodowanych ogłoszeniami/wiadomościami, zdarzeniami ekonomicznymi oraz otwarciami rynków. Oprogramowanie automatycznej realizacji FxPro nie działa w oparciu o indywidualne, poszczególne parametry związane z realizacją zamówień poprzez konta określonego klienta.

* Please note that Pending Orders apply to both Instant and Market execution.

** Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący wykaz.

Comments are closed.